Warunki gwarancji

 1. Sprzedający: Nurkowski Sp. z o.o. Sp.k. udziela 12-miesięcznej gwarancji licząc od daty faktury lub 13-miesięcznej gwarancji licząc od daty dostawy, w zależności od tego co nastąpi pierwsze. W okresie obowiązywania gwarancji zapewnia się bezpłatną naprawę urządzenia w przypadku wystąpienia wad fabrycznych (wadliwa konstrukcja, montaż, materiały).
 2. Zgłoszeń awarii należy dokonywać pod niżej wymienionymi numerami telefonu.
 3. Serwisant sporządza protokół z przeglądu lub naprawy urządzenia oraz kwalifikuje interwencję jako wchodzącą w zakres gwarancji lub wyłączoną z niej. Uszkodzone części zamienne należy wydać serwisowi technicznemu w celu przesłania ich do reklamacji odpowiednio dla maszyn w fabryce gdzie nastąpi weryfikacja interwencji serwisu przez uznanie lub odrzucenie reklamacji. Okres gwarancji na nowe części wygasa w terminie pierwotnej gwarancji na całe urządzenie. Oznacza to, iż wymiana lub naprawa poszczególnych części na nowe nie powoduje rozpoczęcia na nowo biegu okresu gwarancji na wymienione części, ani na całe urządzenie, jak również nie powoduje jakiegokolwiek przedłużenia okresu gwarancyjnego, niezależnie od zakresu dokonanych zmian lub wykonanych napraw.
 4. Gwarancja na urządzenie obowiązuje, jeżeli spełnione są następujące warunki:
  • instalacje zasilające urządzenie w energię i media została wykonana przez zakład koncesjonowany (pisemne oświadczenie Kupującego/Odbiorcy)
  • urządzenie używane jest zgodnie z jego przeznaczeniem w normalnych warunkach eksploatacyjnych
  • przestrzegana jest instrukcja obsługi, codziennego czyszczenia i konserwacji – dostarczona wraz z urządzeniem, ciągi kominowe, ciśnienie gazu, napięcie elektryczne, ciśnienie wody na przyłączach odpowiadają warunkom technicznym podanym w instrukcji instalacji i obsługi:

   Wymagania techniczne:
   Elektryczne: > Przyłacze 3-fazowe

   Woda i odpływ:
   > przyłącze wody G½”ø 4,4 bar, pH 7,5-8,5, dH 4°-7°
   > odprowadzenie skroplin: 1″ (opcjonalnie z tyłu pieca)
   Wentylacja:
   >wyciąg nadciśnieniowy przez drzwi do okapu
   >wyprowadzenie pary z pieca: przez drzwi do okapu
   >wylot do komina spalinowego dla każdego modelu pieca zgodnie z jego dokumentacją techniczną
   > ciąg kominowy – 3do-6mm słupa wody (tylko w wersjach na gaz i olej)
   > wymagana wydajność komina spalinowego dla każdego modelu pieca zgodnie z jego dokumentacją techniczną
   > wyprowadzenie pary z okapu dla każdego modelu pieca zgodnie z jego dokumentacją techniczną
   > wymagana wydajność komina okapowego dla każdego modelu pieca zgodnie z jego dokumentacją techniczną
   > w przypadku gdy komin nie jest prosty prosimy o kontakt z fabryką

  • nie eksploatuje się urządzenia niesprawnego technicznie a przeglądy, regulacje, naprawy oraz inne czynności serwisowe dokonywane są przez autoryzowany serwis techniczny nie dokonuje się bez pisemnej zgody  Nurkowski Sp. z o.o. Sp.k. jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, przeróbek oraz nie stosuje się nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów
 5. Gwarancją nie są objęte: szyby szklane i plastikowe, części szklane, gumowe i silikonowe, żarówki, bezpieczniki, uszczelki itp.
 6. W czasie zaległości płatniczych gwarancja jest zawieszona do całkowitej spłaty zadłużenia
 7. Wszelkie uszkodzenia i wady powstałe wskutek niewłaściwej obsługi i konserwacji lub jej zaniechania oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez Dostawcę mogą być usunięte wyłącznie odpłatnie.
 8.  Roszczenia odszkodowawcze dotyczące strat powstałych w związku z awarią oraz utraconych korzyści zostają wyłączone.
 9. Z tytułu przyznanej gwarancji rękojmia jest wyłączona.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi urządzenia i przepisów BHP.
 11. Zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy kierować pod następujące numery telefonów:
  • w czasie urzędowania biura: 61 833 54 18
  • oraz poza godzinami urzędowania pod numerem dyżurny serwis: 692 21 98 27

Nie możesz znaleźć produktu?
Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas

Biuro handlowe 61 833 54 18
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

Serwis:  692 219 827
Opłata wg stawek lokalnych.

Napisz do nas wiadomość

Napisz za pośrednictwem formularza
Odpowiemy na Twoje zapytanie
najszybciej jak to bedzie możliwe

Warunki dostawy

Nasi partnerzy logistyczni
Jak dostarczymy 
Twoje zamówienie?

Pomoc

Pomoc i często zadawane pytania
Warunki gwarancji na maszyny i piece
Okresowe przeglądy techniczne
Pokazy i testy

  © 2021 Nurkowski Sp. z o. o. sp. k.  Polityka prywatności  |  Nota prawna  |  Regulamin